PruBSN WarisanPlus

PruBSN WarisanPlus

Wariskan keluarga dengan kesenangan dan kepastian
Pemberian legasi kepada keluarga anda bukan sekadar meninggalkan harta semata-mata. Ia akan lebih bermakna sekiranya pemberian legasi tersebut membolehkan mereka yang anda sayang meneruskan kehidupan dengan tenang. Hanya 10.8% rakyat Malaysia yang menetap di bandar mempunyai simpanan yang cukup untuk menanggung beban kewangan setelah kematian ketua keluarga. Bayangkan anda tidak lagi ada bersama, mampukah anda menjamin masa depan mereka yang anda sayang?
jumlah perlindungan tinggi
JUMLAH PERLINDUNGAN TINGGI

Keluarga anda akan dapat mengekalkan gaya hidup semasa dan membantu mereka melangsaikan sebarang hutang apabila anda meninggal dunia atau mengalami Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD)

Boleh Diubah Suai
BOLEH DIUBAH SUAI

Tidak semua pelan perlindungan yang ada boleh menepati keperluan anda. Namun, dengan PruBSN WarisanPlus, anda boleh tambahkan rider mengikut keperluan anda seperti yang diingini

Perlindungan Penyakit Unik
PERLINDUNGAN PENYAKIT UNIK

Menerima pampasan apabila anda didiagnosis atau dimasukkan ke wad disebabkan penyakit berjangkit

HIBAH
Jamin masa depan mereka yang anda sayangi dengan menamakan mereka sebagai benefisiari. Mereka akan menerima manfaat kematian tanpa melalui prosedur pewarisan harta yang berpanjangan
BANTUAN PENGEBUMIAN
Ringankan beban keluarga anda apabila mereka menerima RM3,000 daripada manfaat Khairat
Pilihan Dana Pelaburan
PILIHAN DANA PELABURAN

Anda boleh memilih daripada 7 jenis Dana berkaitan Pelaburan yang bersesuaian dengan keperluan risiko anda untuk meningkatkan nilai tunai dengan potensi pulangan yang lebih

Permohonan Mudah
PERMOHONAN MUDAH
Tidak perlu melalui pemeriksaan perubatan untuk menikmati jumlah perlindungan asas sehingga RM2 juta
Lanjut Perlindungan
LANJUT PERLINDUNGAN
Anda boleh melanjutkan tempoh perlindungan sehingga umur 100 tahun melalui pilihan Tempoh Lanjutan Sijil, tertakluk pada sumbangan tambahan yang diperlukan
melangkaui semangat takaful
SEMANGAT TAKAFUL
Membolehkan anda membantu golongan keluarga miskin tegar dan miskin untuk dilindungi dengan perlindungan takaful keluarga asas melalui rider Ihsan
Dengan PruBSN WarisanPlus, anda layak menerima pampasan yang boleh digunakan, antaranya untuk:
Dapatkan khidmat rundingan percuma daripada Naim Fital
HUBUNGI